TERAPIA STRESU – warsztaty psychologiczne dla nauczycieli

Badania nad zawodem nauczyciela wskazują jednoznacznie na znaczne obciążenie psychiczne oraz pojawiające się wraz z latami pracy wyczerpanie sił psychicznych i fizycznych. Z drugiej strony społeczne znaczenie pracy nauczycieli jest kluczowe. Pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele oddziałują na najmłodsze pokolenia, które są częścią społeczeństwa  najbardziej wrażliwą i zarazem najbardziej narażoną na oddziaływanie problemów  współczesnego świata. Wynika stąd szczególna rola nauczycieli i właśnie ich zasobów psychicznych w procesie nauczania i wychowania dzieci oraz młodzieży.

Nauczyciele wykonując swoją pracę nie tylko dzielą się swoją wiedzą merytoryczną, ale przede wszystkim  angażują się w relacje z uczniami oraz z rodzicami. Pracując na zasobach osobistych, angażując osobowość, emocje, system wartości  osobistych i norm w codziennym funkcjonowaniu zawodowym  nauczyciele doświadczają wielu sytuacji trudnych, obciążających  czy nawet konfliktowych.

Umiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami oraz zarządzania stresem powinna być jedną z podstawowych kompetencji pedagoga, kompetencji która służy zarówno funkcjonowaniu osobistemu, jak i funkcjonowaniu w roli nauczyciela.

Warsztat psychologiczny  TERAPIA STRESU zbudowany jest z 2 części:

 • Mechanizmy doświadczania stresu (część teoretyczna 30%)
 • Praktyka zarządzania stresem (część warsztatowa 70% – zestaw ćwiczeń).

Podczas warsztatów podejmowane będą zagadnienia związane z mechanizmami doświadczania i odreagowania stresu. Nauczyciele

 • dowiedzą się, jakie są mechanizmy kumulowania napięcia i stresu;
 • dokonają analizy własnych strategii radzenia sobie ze stresem;
 • poznają mechanizmy powstawania autostresu;
 • uzyskają większy wgląd w swoje procesy myślowe i emocjonalne;
 • poznają metody odreagowania napięcia na poziomie fizjologicznym;
 • nauczą się stosować ćwiczenia oddechowe pomocne w zarządzaniu stresem.
 • poznają metody do zastosowania w samodzielnej pracy nad zarządzaniem własnym stresem;

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • szkolenie prowadzi dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska psycholog   i pedagog, trener rozwoju osobistego oraz trener treningu interpersonalnego
 • zapisy na warsztat psychologiczny dla nauczycieli: TERAPIA STRESU przyjmowane są cały rok
 • terminy, ilość godzin oraz koszt szkolenia ustalane są indywidualnie, w zależności od liczby uczestników oraz miejsca odbywania warsztatu.