WSPIERAMY NAUCZYCIELI W ROZWIJANIU KOMPETENCJI OSOBISTYCH.

SZKOLENIA STACJONARNE I ONLINE – WEBINARY – MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

  • Badania nad zawodem nauczyciela wskazują jednoznacznie na znaczne obciążenie psychiczne oraz pojawiające się wraz z latami pracy wyczerpanie sił psychicznych i fizycznych. Z drugiej strony społeczne znaczenie pracy nauczycieli jest kluczowe. Pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele oddziałują na najmłodsze pokolenia, które są częścią społeczeństwa  najbardziej wrażliwą i zarazem najbardziej narażoną na oddziaływanie problemów  współczesnego świata. Wynika stąd szczególna rola nauczycieli i właśnie ich zasobów psychicznych w procesie nauczania i wychowania dzieci oraz młodzieży.

  • Nauczyciele wykonując swoją pracę nie tylko dzielą się swoją wiedzą merytoryczną, ale przede wszystkim  angażują się w relacje z uczniami oraz z rodzicami. Pracując na zasobach osobistych, angażując osobowość, emocje, system wartości  osobistych i norm w codziennym funkcjonowaniu zawodowym  nauczyciele doświadczają wielu sytuacji trudnych, obciążających  czy nawet konfliktowych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych - kontakt

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej lub uzyskania
dodatkowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za
pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: kontakt@mariolawolan.pl

telefon: 502-579-464

FORMULARZ

[activecampaign]