obserwuj mnie

Do kogo skierowany jest trening?

Czujesz się zmęczona/y, wyczerpana/y, masz trudności ze snem, doświadczasz trudnych emocji, nie wiesz w jaką stronę iść dalej w swoim życiu…

Trening redukcji stresu AUTOTERAPIA przeznaczony jest szczególnie dla osób, które chcą:

  • Zmniejszyć napięcie i stres;
  • Poprawić odporność psychiczną i fizyczną;
  • Zwiększyć pewność siebie, stabilność i oparcie w sobie;
  • Uzyskać większą równowagę emocjonalną;
  • Kształtować umiejętności lepszego radzenia sobie z bólem, trudnościami ze snem oraz chorobami przewlekłymi np. choroby kardiologiczne czy choroby układu immunologicznego.

JEST TO PROCES – PROCES ZMIANY – nie jednorazowe spotkanie

Trening redukcji stresu AUTOTERAPIA

Autorski program pracy psychologicznej prof. Marioli Wolan-Nowakowskiej opracowany w oparciu o biopsychospołeczny model zdrowia oraz wieloletnią pracę psychologiczną i psychoterapeutyczną z klientami w kontakcie indywidualnym i grupowym.

Metoda i forma treningu:

Szkolenie odbywa się na Platformie Edukacyjnej

Otrzymujesz dostęp do ćwiczeń psychologicznych w formie plików pdf oraz materiałów wideo z instrukcjami do codziennej samodzielnej pracy.
Możesz logować się z dowolnego urządzenia: komputera, laptopa, tableta lub smartfona.
Pracujesz w swoim tempie, korzystasz z materiałów, kiedy masz czas.

Na początku  treningu wypełniasz Test samooceny objawów psychosomatycznych, który umożliwia diagnozę w następujących obszarach: trudności ze snem, nawyki żywieniowe, oddychanie, seksualność, zachowania kompulsywne, objawy somatyczne.

  • Konieczne zaangażowanie uczestników podczas trwania treningu – codzienna samodzielna praktyka w domu według podawanych instrukcji (w zależności od potrzeb i możliwości około 30 min- 1,5 godz.);
  • Stopień i poziom zaangażowania każdego uczestnika dopasowany do indywidualnych możliwości;
  • Indywidualna diagnoza na początku treningu: Test samooceny objawów psychosomatycznych M. Wolan-Nowakowskiej;
  • Program przeznaczony jest dla osób w różnym wieku (też seniorów) oraz w różnej kondycji fizycznej.

Obszary pracy psychologicznej:

  1. Bliżej ciała

Zwiększysz świadomość siebie poprzez kontakt z ciałem. Nauczysz się rozpoznawać odczucia w poszczególnych częściach ciała. Poznasz techniki pracy z oddechem. Rozwiniesz szacunek dla ciała oraz jego możliwości i ograniczeń.

2. Bliżej myśli

Rozpoznasz swoje schematy poznawcze w relacji ze sobą i z innymi. Zwiększysz umiejętności obserwacji automatycznych myśli. Nauczysz się w większym stopniu zwracać uwagę na pozytywne aspekty Twojego życia. Wzmocnisz pozytywne przekonania i nauczysz się rozpoznawać zasoby.

3. Bliżej emocji

Zaczniesz zwracać większą uwagę na emocje w Twoim  życiu. Zwiększysz świadomość emocji w ciele. Rozwiniesz zdolność rozpoznawania i nazywania emocji. W  większym stopniu nauczysz się konstruktywnie wyrażać trudne emocje.

4. Bliżej wartości

Zwiększysz świadomość wartości w swoim życiu. W większym stopniu nauczysz się żyć w zgodzie ze swoimi wartościami. Rozwiniesz poczucie spójności pomiędzy swoimi wartościami, a decyzjami w codziennym  życiu. Poczujesz się pewniej w relacjach interpersonalnych.

CENA: 997 zł - możliwa płatności w dwóch ratach 507 zł i 490 zł (dostęp do warsztatów na 12 tygodni)

Możesz logować się z dowolnego urządzenia: komputera, smartfona lub tableta. Korzystasz z kursu wtedy, kiedy masz czas, pracujesz we własnym tempie.

Kontakt:

502 579 464

kontakt@mariolawolan.pl

O prowadzącej

psycholog, pedagog, trener rozwoju osobistego i treningu interpersonalnego; autorka kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu poradnictwa oraz rehabilitacji psychologicznej i zawodowej; jest założycielką portalu Poradnik Psychologiczny. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w pracy indywidualnej oraz w pracy z grupami, prowadząc psychoterapię w podejściu integralnym oraz warsztaty psychoedukacyjne. Pracuje pod superwizją Wojciecha Eichelbergera.