obserwuj mnie

Mariola Wolan-Nowakowska – psycholog i pedagog; trener treningu personalnego oraz trener umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; dyplomowany psychoterapeuta Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (SWPS); doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii  – Uniwersytet Gdański; doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki – profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W 1995 roku ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Promotorem mojej pracy magisterskiej oraz doktorskiej był prof.  Jan Rostowski, do dziś mój najważniejszy nauczyciel na drodze wspierania innych w rozwoju zawodowym i osobistym oraz niedościgniony wzór w byciu naukowcem, nauczycielem akademickim i profesorem.

Od początku mojej pracy zawodowej łączę karierę akademicką z praktyczną działalnością psychologa, w pracy indywidualnej oraz w pracy z grupami.  Szczególne miejsce w mojej aktywności zawodowej zajmuje praca z kobietami. Prowadzę KRĘGI KOBIET oraz warsztaty rozwojowe dla kobiet.

Dbając o standardy pracy psychologa pracuję od wielu lat pod stałą superwizją Wojciecha Eichelbergera. Całkiem niedawno na mojej drodze pojawiła się Ewa Foley, dzięki której przyjęłam moje powołanie…

Jestem mężatką, mam dwoje dzieci. Za największy mój sukces życiowy , a zarazem sukces każdego dnia  mojego życia – uważam zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

To kim jestem dziś zawdzięczam przede wszystkim moim Rodzicom, sobie, mojemu mężowi – Marcinowi i moim dzieciom Karolinie i Bartkowi.

M. W-N

zdjęcie wycięte tło_1